• Magyar
 • English
Sajtóközlemények RSS feed

OrchIdea

Az OrchIdea kriptográfiai platform célja az elektronikus dokumentumok hitelesítése és hitelességének ellenőrzése. Egységes felületet biztosít az elektronikus dokumentumokat használó, és a dokumentumok feldolgozásához hitelesítés szolgáltatást igénylő üzleti alkalmazások számára. Ezek az alkalmazások többek között az alábbi szolgáltatásokat nyújtják egy vállalat részére:

 • elektronikus számlakészítés-, illetve befogadás
 • elektronikus cégeljárás
 • hiteles dokumentumiktatás
 • elektronikus bankszámlakivonat készítés
 • elektronikus szerződéskötés
 • dokumentumok hitelesítése

Az OrchIdea jelentősége abban van, hogy az üzleti alkalmazások által igényelt hitelesítés szolgáltatást elegendő egy helyen kiépíteni, amelyhez a vállalat valamennyi alkalmazása előre definiált interfészeken keresztül kapcsolódhat. Az egyes alkalmazásokba történő integráció így könnyen és egységesen valósítható meg, csökkentve ezzel az alkalmazás bevezetésének időtartamát és költségét, valamint növelve a mindennapi üzemeltetés hatékonyságát.

Az OrchIdea, az üzleti alkalmazások számára az alábbi kriptográfia funkciókat látja el:

 • az ügyintézés során elektronikus dokumentumok befogadása, visszaigazolása
 • az elektronikus dokumentum és a benne foglalt iratok sértetlenségének ellenőrzése
 • az elektronikus dokumentum és a benne foglalt iratok vírusmentességének ellenőrzése
 • az elektronikus dokumentumhoz tartozó elektronikus aláírás hitelességének ellenőrzése, az illetékes aláírás-hitelesítési szolgáltatóval való kommunikáció felhasználásával, vagy a nélkül
 • az elektronikus aláírás ellenőrzése abból a szempontból, hogy kielégíti-e a törvényi, intézményi szabályozást és a dokumentum az adott ügymenetben befogadható-e
 • a dokumentumokhoz való hozzáférés szabályozása a felhasználók jogosultságával összhangban
 • a rendszer által végzett ellenőrzések, hozzáférések, műveletek naplózása, jelentések készítése

Az OrchIdea általános jellemzői:

 • magas rendelkezésre állás
 • platform független megoldás
 • moduláris felépítés
 • az üzleti igényekhez kialakítható feldolgozó üzleti logika
 • széleskörű naplózási és riportolási lehetőségek
 • intuitív menedzsment felület

Az OrchIdea alkotó elemei:

 • Központi komponens: Vezényli az adatfogadást- és küldést, szervezi a belső folyamatokat, elvégzi a feladatok ütemezését és prioritás-kezelését, naplózza az eseményeket és biztosítja a feladatok garantált végrehajtását.
 • Külső erőforrások: A hitelesítés menedzsment szolgáltatás ellátása külső erőforrásokat is igényel, amelyek időbélyeg szolgáltatás, külső és belső hitelesítés szolgáltatók, kulcstároló eszközök (pl. HSM), címtárak. A külső erőforrások igénybe vételét és rendelkezésre állását a Központi komponens menedzseli.
 • Interfész plug-in: Az üzleti alkalmazások az Interfész plug-in-eken keresztül kommunikálnak a Központi komponenssel. Az alapértelmezett Interfész plug-in a web-szerviz, emellett igény esetén elérhető file, vagy message queue alapú interfész is.
 • Feldolgozó plug-in: A feldolgozó plug-in-ek végzik el az üzleti alkalmazások számára a kriptográfiai funkciókat, mint például PDF aláírás és ellenőrzés, dokumentum hitelesítés, ES3 akta készítés és ellenőrzés.
 • Menedzsment modul: A menedzsment modul látja el az OrchIdea felügyeletét, így elvégzi a komponensek konfigurálását, biztosítja a naplók lekérdezését, riportok generálását, valamint a rendszerben tárolt adatok hozzáférés menedzsmentjét.