• Magyar
  • English
Sajtóközlemények RSS feed

10 éve az üzletbiztonsági technológiák élvonalában – jubilál a Noreg Kft.

  • 10 éves a Noreg Kft., az üzletbiztonsági technológiák és szolgáltatások hazai szakértője
  • 10 éves tevékenysége során a Noreg Kft. jelentősen kibővítette szolgáltatásainak körét, megszerezte a legmagasabb szintű információbiztonsági minősítéseket és a felhalmozott integrált szakmai tudásnak köszönhetően pedig az üzletbiztonsági technológiák egyik vezető szakértő vállalatává vált

Budapest, 2008. július 7. – A Noreg Kft., az üzletbiztonsági technológiák és szolgáltatások hazai szakértője idén ünnepli tizedik születésnapját. A Montana Zrt. tulajdonában álló, 1998-ban alakult vállalat személyre szabott, költséghatékony információvédelmi megoldásaival az információbiztonsági piac meghatározó szereplőjeként 10 éve biztosítja ügyfelei számára az üzleti információk védelmét, a folyamatos üzletmenetet. A Noreg Kft. több évtizedes hazai és nemzetközi tapasztalattal rendelkező biztonsági szakértői segítenek abban, hogy az ügyfelek kritikus fontosságú, vagy bizalmas adatai ne kerülhessenek illetéktelen kezekbe.

„A Noreg Kft. személyre szabott, az ügyfelek igényeinek megfelelően kialakított információvédelmi szolgáltatásai révén vált ismertté. Vállalatunk megalakulása óta jelentősen kibővítettük szolgáltatási portfoliónkat: nemrégiben jelentettük be a komplex vállalatirányítási rendszerek védelmére kifejlesztett biztonsági megoldásunkat, üzletbiztonsági tanácsadási tevékenységünket pedig a tavalyi évben külföldre is kiterjesztettük” – mondta Dr. Kőrös Zsolt, a Noreg Kft. ügyvezető igazgatója. „A Noreg Kft. szerint a jövőben tovább nő majd az igény a komplex üzletbiztonsági megoldások iránt, hiszen ma már nemcsak a nagyvállalatoknak, hanem a kis- és közepes vállalatoknak is egyre inkább szem előtt kell tartaniuk a törvényi előírásokat és szabályozásokat, biztosítaniuk kell informatikai rendszerük megfelelő szintű védelmét annak érdekében, hogy elkerüljék üzletmenetük fennakadását és az ezáltal okozott kiesésből adódó károkat” – tette hozzá Dr. Kőrös Zsolt.

Információvédelmi szolgáltatást nyújtó vállalatként a Noreg Kft. számára különösen fontos az adatok és információk bizalmas kezelése. Éppen ezért a vállalat az ISO 9001-es tanúsítvány mellett rendelkezik a nemzetközileg elismert, európai uniós szabványoknak megfelelő ISO 27001:2005 tanúsítvánnyal is - amelynek elődjét, a BS 7799-et Magyarországon az elsők között szerezte meg. A tanúsítvány igazolja, hogy a Noreg Kft. információbiztonsági irányítási rendszere (IBIR) minden követelménynek eleget téve megfelel a szabvány előírásainak és szavatolja ügyfelei számára az üzletfolytonosságot, a kritikus fontosságú üzleti adataik minőségi és mennyiségi védelmét.

A vállalat munkamódszerének középpontjában az ügyfelek igényeihez igazított egyedi megoldásfejlesztés áll, amelyhez a piacon elérhető termékek és technológiák széleskörű ismerete szükséges. A vállalat szolgáltatásainak hátterét tanácsadóinak és rendszermérnökeinek folyamatosan bővülő szakmai minősítései (CISA, CISM, MCSE, SUN rendszermérnök, CCSE), valamint a világ vezető gyártóinál tett szakértői vizsgák, illetve a hazai informatikai biztonsággal kapcsolatos rendezvényeken és fórumokon való aktív részvétel biztosítja. Ezt bizonyítja az is, hogy a vállalat szakértői egy újabb, a CISSP (Certified Information Systems Security Professional) független informatikai biztonsági minősítéssel bővítették a tavalyi év folyamán szaktudásukat. Az ügyfelek magasabb színtű kiszolgálása érdekében évről-évre számos információbiztonsági gyártóval bővítette termék és szolgáltatás portfolióját a Noreg Kft.: a Microsoft-tal, az IBM-mel, a McAffe-val, a HP-val és a RedHat-tal kialakított hosszú távú, jól működő stratégiai partnerkapcsolatai mellett számos új együttműködés született, például a titkosítás területén a Secude Hungary Kft-vel, az információvédelem területén pedig az nChiper-rel és a SafeNet-tel.

A Noreg Kft. nevéhez fűződik a www.uzletbiztonsag.hu weboldalon jelenleg is ingyenesen elérhető Noreg Üzletbiztonsági Kalkulátor elindítása, amelynek kérdéseire válaszolva a felhasználó felmérheti, hogy vállalata informatikai rendszere a megállapított optimális Noreg Üzletbiztonsági Szinthez képest milyen hardver-, szoftver-, és humán erőforrás- felszereltséggel rendelkezik. A Kalkulátort kitöltők eredményei alapján a vállalat 2007. júliusában elkészítette Magyarország Üzletbiztonsági Térképét is, amely azt mutatta meg, hogy a hazai KKV-k informatikai rendszere melyik megyében átlagosan milyen fenyegetettségnek van kitéve, és milyen mértékű IT-biztonsági rendszerek lennének szükségesek a biztonságos üzletmenethez.

A Noreg Kft. fő szolgáltatási területei

A vállalat fő szolgáltatási területei – az üzletbiztonsági tanácsadás, a PKI rendszertervezés és tanácsadás, valamint az informatikai biztonsági rendszerek kiépítése – évről évre folyamatosan növekednek. Az elmúlt évben a vállalat üzletbiztonsági tanácsadásból származó árbevétele 30 százalékkal növekedett, a 2007-re vonatkozó pénzügyi eredményei alapján pedig fél milliárd forint nettó árbevételt realizált.

A komplex üzletbiztonsági megoldások iránt egyre nagyobb a kereslet, amelynek egyik oka az egyre összetettebb törvényi szabályozásoknak való megfelelés, például a Sarbanes-Oxley (SOX) törvény szigorú előírásainak értelmében évente megújítandó IT biztonsági auditra van szükség. A Noreg Kft. az elmúlt évben is számos vállalatot készített fel a különböző követelményrendszerek, jogszabályok, szabványok, ajánlások szerinti audit vizsgálatokra (SOX, Bazel II., különböző PSZÁF auditok). A vállalat ezt a tevékenységét a tavalyi évben külföldre is kiterjesztette, például Oroszországban és Csehországban egy gyógyszergyártó cégnek végzett üzletbiztonsági tanácsadást.

A Noreg Kft. több mint 7 éve foglalkozik teljes körű PKI infrastruktúrák tervezésével és kialakításával, így széleskörű tapasztalattal rendelkezik a hitelesítés-szolgáltatás területén. A vállalat megfelelő infrastrukturális hátteret biztosít a törvényi előírások betartásához, és az ügyfelek már meglévő rendszerébe integrálja az egyedi fejlesztésű alkalmazásokat. Az elektronikus úton történő ügyintézés elterjedésével párhuzamosan annak infrastrukturális hátterét biztosító PKI rendszertervezésre, alkalmazásfejlesztésre és tanácsadásra is egyre több ágazatban – banki, kormányzati, telekommunikációs és ipari szektorban – van igény. A Noreg Kft. szerint ezen a területen további növekedés várható, melynek kulcsa az egységes szabályozás és formátum, amelyet a MELASZ-READY, a szakma alapvető, elismert igazolása biztosít. A Noreg Kft. saját fejlesztésű eSign Toolkit fejlesztőkészlete a tavalyi évben szerezte meg a tanúsítványt, amely igazolja, hogy a Noreg által bevezetett elektronikus aláírási alkalmazás a MELASZ által egységesített hazai elektronikus szabványrendszer számára is elfogadott megoldás.

A Noreg Kft. szerint az elkövetkező években az informatikai biztonsági rendszerek kiépítése terén egyre inkább a személyazonosság alapú biztonsági megoldások kerülnek majd előtérbe, melyek garantálják, hogy a vállalat kritikus fontosságú üzleti adataihoz kizárólag az arra jogosult személyek férhessek hozzá, ők viszont bárhonnan, bármikor. A személyazonosság alapú biztonsági megoldások előnye, hogy vállalaton belül és vállalatok között is nyomon követhető a személyazonosságok teljes életciklusa, és a változásokat is gyorsan és biztonsággal kezeli. A nagymértékű automatizálásnak és a sokoldalú önkiszolgálási lehetőségeknek köszönhetően jelentősen csökkenthetik az üzemeltetés terhét. A Noreg Kft. szerint már korábban is volt piaci igény ilyen jellegű rendszerekre és ez az igény a jövőben tovább nő, miután a bevezetésükhöz szükséges technológiák mára már beértek a megvalósításhoz.

 

A Noreg Kft.

A Noreg Kft. az üzletbiztonsági technológiák és szolgáltatások hazai szakértője. Az 1998-ban alakult vállalat száz százalékban a Montana Zrt. tulajdonában van. A Noreg módszertan alapján személyre szabott, költséghatékony védelemi megoldásokkal biztosítja ügyfelei számára a folyamatos, zökkenőmentes üzletmenetet. Ügyfelei között szerepelnek a hazai pénzügyi, távközlési, államigazgatási valamint ipari és kereskedelmi szektor vezető vállalatai is.

 

Sajtókapcsolat:

Morpho Communications
Pósa Gabriella
tel.: 488 0255
mobil: 30 200 9033
e-mail: posa [dot] gabriellaatmorpho [dot] hu