• Magyar
 • English
Sajtóközlemények RSS feed

Fokozottan veszélyeztetett a hazai KKV-k informatikai rendszere

 • A Noreg Üzletbiztonsági Kalkulátor felmérésének összesítése szerint a KKV-k Magyarországon átlagosan 4,12-es eredményt értek el a Noreg-féle biztonsági skálán, ahol az 1-es szint a legkisebb sérülékenységi fokozat, az 5-ös a legnagyobb – az eredmények azt mutatják, hogy a hazai KKV-k informatikai rendszere üzletbiztonsági szempontból fokozott veszélyeztetettségnek van kitéve

Budapest, 2007. július 9. – A Noreg Kft., az információbiztonsági technológiák és szolgáltatások hazai szakértője közzétette Magyarország Üzletbiztonsági Térképét, amely a Noreg Üzletbiztonsági Kalkulátor kitöltőinek adatai alapján készült. A 2007. április 24-től június 13-ig tartó időszakban történt felmérés eredményeit a Noreg Kft. a BellResearch piackutató cég közreműködésével minden megyére és az egész országra vonatkozóan összesítette és reprezentatívvá tette a kis-és középvállalatokra vonatkozóan. Magyarország Üzletbiztonsági Térképe azt mutatja meg, hogy a KKV-k informatikai rendszere milyen fenyegetettségnek van kitéve és milyen mértékű IT-biztonsági rendszerek lennének szükségesek a biztonságos üzletmenethez. A felmérés szerint a KKV-k Magyarországon átlagosan 4,12-es eredményt értek el a Noreg-féle biztonsági skálán, ahol az 1-es szint a legkisebb sérülékenységi fokozat, az 5-ös a legnagyobb.

Ez azt jelenti, hogy a vállalatok informatikai rendszere üzletbiztonsági szempontból fokozott veszélyeztetettségnek van kitéve, hiszen az információ és annak folyamatos, biztonságos rendelkezésre állása az üzletvitel részét képezi.
Bár ezen vállalatok esetében ajánlott az informatikai rendszer és az elektronikusan tárolt információk védelmére magas szintű megoldásokat alkalmazni – ezt ma még csak kevés KKV teheti meg.

„A Noreg Üzletbiztonsági Kalkulátor eredményei is bizonyítják, hogy bár a döntéshozók többnyire tisztában vannak vele, hogy informatikai rendszerük kiemelkedően fontos és sokszor alapvetően szükséges ahhoz, hogy vállalkozásuk jól működjön, korántsem élnek azon eszközök és megoldások használatával, amelyekkel üzleti adataik elvesztésének kockázatát reális ráfordítással a lehető legkisebbre csökkenthetik. A kalkulátor nemcsak abban segít, hogy a cégvezetők felmérjék vállalatuk jelenlegi informatikai rendszerét, hanem IT biztonsági eszközöket és megoldásokat is ajánl a szervezetek biztonságos működéséhez” – mondta Dr. Kőrös Zsolt, a Noreg Kft. ügyvezető igazgatója.

A felmérés további eredményei

A BellResearch által éves rendszerességgel kiadott Magyar Infokommunikációs Jelentés 2007 elején végzett adatfelvétele alapján elmondható, hogy a gazdálkodó szervezetek IT biztonsági és üzletmenet-folytonossági felkészültsége meglehetősen hiányos. A döntéshozókban még nem tudatosult kellő mértékben az sem, hogy a megfelelő szintű üzletbiztonsági megoldásoknak köszönhetően egy-egy kritikus helyzetben mennyi időt, költséget és munkát takaríthatnak meg, illetve mekkora veszteséggel járhat a szükséges óvintézkedések figyelmen kívül hagyása.

A Noreg Üzletbiztonsági Kalkulátor néhány főbb megállapítása felhívja a figyelmet az üzletbiztonsági rendszerek fontosságára:

 • A válaszadó cégek több mint egyharmadánál az alaptevékenység az informatikai rendszerre épül, tehát a rendszer leállása vagy sérülése igen erősen akadályozza, nem ritkán teljesen lehetetlenné teszi a működést.

  Milyen mértékben függ a cég tevékenysége az informatikai rendszertől?
  Bázis: összes vállalat az egyes ágazatokban


  Az átlagnál gyakrabban találhatók az IT rendszerüktől nagymértékben függő cégek a pénzügy, a biztosítás (54%), a telekommunikáció (54%) és a szolgáltatás (42%) területén, míg az iparban tevékenykedő vállalatok többségénél az informatikai rendszer többnyire inkább kiegészítő vagy támogató szerepet tölt be.

 • Minden második vállalkozásra jellemző, hogy adatvesztés esetén egyáltalán nem, vagy csak nehezen pótolhatók az információk.

  Az adatok megsemmisülése, illetve az adatok illetéktelen kezekbe kerülése milyen következményekkel jár az üzletmenetre nézve?
  Bázis: összes válaszadó


  Míg a megsemmisülés elsősorban nehezíti (41%), illetve gyakran részben vagy egészben megbénítja (30%) a vállalat mindennapi működését, addig az adatok illetéktelen kezekbe kerülése a működés nehezítése mellett igen magas arányban jelentős erkölcsi és/vagy anyagi veszteséggel is jár (32%).

 • Minden ötödik cégre vonatkozik valamilyen IT biztonságot érintő törvényi előírás.
  Elsősorban a pénzügy/biztosítás (45%) ágazatban, illetve a telekommunikációban (31%) tevékenykedő vállalatok esetében érvényesül nagy arányban a szabályozói tevékenység, ugyanakkor az ipar és a szolgáltatás területén is viszonylag jelentős szerepe van ennek a szempontnak (17-18%).

A www.uzletbiztonsag.hu weboldalon jelenleg is elérhető, 2007. április végén elindított Noreg Üzletbiztonsági Kalkulátor egy mindenki számára térítésmentesen hozzáférhető online eszköz, amely kifejezetten a kis- és középvállalatok vezetőinek, döntéshozóinak készült. A Noreg Üzletbiztonsági Kalkulátor kérdéseire válaszolva a felhasználó felmérheti, hogy vállalata informatikai rendszere a megállapított optimális Noreg Üzletbiztonsági Szinthez képest milyen hardver-, szoftver-, és humán erőforrás- felszereltséggel rendelkezik. Így a felhasználó megtudhatja, hogy az adott vállalat a biztonságos működéséhez és zökkenőmentes üzletmenetéhez szükséges optimális megoldásokhoz képest milyen mértékben felel meg az elvárásoknak, hol lépi túl azokat, s melyik ponton mutatkoznak hiányosságok. A Noreg kezdeményezésének jelentőségét az adja, hogy egyrészt rámutat a sebezhetőséget leginkább befolyásoló tényezőkre, másrészt javaslatot ad arra, hogy miképpen lehet hatékonyan csökkenteni, illetve megszüntetni a kockázatokat.

 

A Noreg Kft.

A Noreg Kft. az információbiztonsági technológiák és szolgáltatások hazai szakértője. Az 1998-ban alakult vállalat száz százalékban a Montana Zrt. tulajdonában van. A Noreg módszertan alapján személyre szabott, költséghatékony védelemi megoldásokkal biztosítja ügyfelei számára a folyamatos, zökkenőmentes üzletmenetet. Ügyfelei között szerepelnek a hazai pénzügyi, távközlési, államigazgatási valamint ipari és kereskedelmi szektor vezető vállalatai is.

 

Sajtókapcsolat:

Morpho Communications
Pósa Gabriella
tel.: 488 0255
mobil: 30 200 9033
e-mail: posa [dot] gabriellaatmorpho [dot] hu