• Magyar
  • English
Sajtóközlemények RSS feed

Noreg: nő az igény az IT biztonsági tanácsadásra

  • A Noreg Kft., a Montana Zrt. információbiztonsági leányvállalata 52 százalékkal növelte árbevételét a tavalyi évhez képest, átlépve ezzel a félmilliárdos árbevételt
  • A hazai vállalatoknál is elkezdődött egyfajta szemléletváltás: a pénzügyi szektoron kívül ma már az ipari vállalatok részéről is egyre nagyobb igény mutatkozik a komplex IT biztonsági megoldások iránt – a Noreg Kft. tanácsadásból származó árbevétele 2006-ban másfélszeresére nőtt

Budapest, 2007. február 21. – A Noreg Kft., az információbiztonsági technológiák és szolgáltatások hazai szakértője 2006-ra vonatkozó előzetes pénzügyi eredményei alapján 505 millió forint nettó árbevételt realizált, amely 52 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest. A közel 10 éves múltra visszatekintő vállalat fennállása óta a legjobb évét zárta, adózás előtti eredménye meghaladta a 46 millió forintot. A vállalat fő szolgáltatási területein – az IT biztonsági tanácsadás, a PKI rendszertervezés és tanácsadás, valamint az informatikai biztonsági rendszerek kiépítése terén –egyaránt kimagasló növekedést ért el, melyek közül a tanácsadásból származó árbevétel 50 %-kal növekedett.

„Míg korábban kizárólag a nagyvállalatok fordítottak figyelmet informatikai rendszereik védelmére, ma már a vállalatok biztonság iránti igényét nem a méret határozza meg. A kis- és közepes vállalatoknak is egyre inkább szem előtt kell tartaniuk a törvényi előírásokat és szabályozásokat, valamint mindazon kockázatokat, amelyek kritikus fontosságú üzleti adataik biztonságát veszélyeztetik, és ezáltal kihatással lehetnek üzletmenetükre” – mondta Dr. Kőrös Zsolt, a Noreg Kft. ügyvezető igazgatója.

Napjaink digitalizált világában a legféltettebb üzleti titkokat is elektronikus formában tároljuk. Ezek az adatok a vállalat informatikai környezetét érő külső- és belső hatások következtében veszélybe kerülhetnek, így veszélyeztethetik a vállalat mindennapos működését is. A Noreg Kft. véleménye szerint a hazai vállalatoknál is elkezdődött egyfajta szemléletváltás: a pénzügyi szektoron kívül ma már az ipari vállalatok részéről is egyre nagyobb igény mutatkozik a komplex IT biztonsági megoldások iránt. „Ügyfeleink sok esetben katasztrófaterv helyett már üzletfolytonossági tervet kérnek tőlünk, amely az első bíztató jele annak, hogy az információbiztonság kérdése a közeli jövőben az üzleti stratégia szintjére emelkedik” – tette hozzá Dr. Kőrös Zsolt.
A komplex IT biztonsági megoldások iránti növekvő kereslet egyik oka az egyre összetettebb törvényi szabályozásoknak való megfelelés, például a Sarbanes-Oxley (SOX) – a New York-i tőzsdén, a Nasdaq-on jegyzett vállalatokra kötelező érvényű – törvény szigorú előírásainak értelmében évente megújítandó IT biztonsági auditra van szükség. A Noreg Kft. számos vállalatot készített fel az elmúlt évben a különböző követelményrendszerek, jogszabályok, szabványok, ajánlások szerinti audit vizsgálatokra (SOX, Bazel II., különböző PSZÁF auditok). A minőségellenőrzés és a minőségbiztosítás is egyre nagyobb szerepet játszik a vállalatok életében, melynek fontos része az ISO tanúsítvány megszerzése. Mind a BS7799 brit információvédelmi tanúsítvány, mind megújult típusa, az ISO 27001:2005 tanúsítvány – melyeket a Noreg Kft. az elsők között szerzett meg Magyarországon – az auditált vállalat információbiztonsági irányítási rendszerének (IBIR) megbízhatóságát igazolja az ügyfelei és partnerei irányába.

Az elektronikus úton történő ügyintézés egyre szélesebb körben való elterjedésével a PKI rendszertervezésre és tanácsadásra is egyre több ágazatban - banki, kormányzati, telekommunikációs és ipari szektorban - van igény. A Noreg Kft. a teljes körű PKI infrastruktúrák tervezésével és kialakításával megfelelő infrastrukturális hátteret biztosít a törvényi előírások betartásához, és az ügyfelek már meglévő rendszerébe integrálja az egyedi fejlesztésű alkalmazásokat. Az elmúlt évben az elektronikus aláíráshoz tartozó egyedi alkalmazásfejlesztés és hozzá kapcsolódó szolgáltatások értékesítéséből származó árbevétel is dinamikusan nőtt, elérve a közel 100 százalékos növekedést.

Az elkövetkezendő években a Noreg Kft. a személyazonosság alapú hozzáférés-kezelés (Identity Management) területén lát piaci lehetőségeket a hazai vállalatok és intézmények körében. A szervezetek biztonsági szintjét és rugalmasságát is jelentősen növeli, hogy a kritikus fontosságú üzleti adatokat kizárólag a meghatározott irányelvek alapján kiosztott személyazonossággal rendelkező kollégák érhetik el. A személyazonosság alapú biztonsági megoldások előnye, hogy vállalaton belül és vállalatok között is nyomon követhető a személyazonosságok teljes életciklusa, és a változásokat – például új kolléga érkezése, előléptetés, áthelyezés – gyorsan és biztonsággal kezeli. A nagymértékű automatizálásnak és a sokoldalú önkiszolgálási lehetőségeknek köszönhetően jelentősen csökkenthetik az üzemeltetés terhét. A Noreg Kft. 2007. januárjában csatlakozott a HP Software Business Partner Programjához, és szakértőik már rendelkeznek a szükséges Accredited Integration Specialist (AIS) – Identity Management minősítéssel.

A piaci változások folyamatos innovációra ösztönzik az információbiztonsággal foglalkozó vállalatokat. A Noreg Kft. számos pénzintézeti ügyféllel rendelkezik, ezért a számukra a PSZÁF által kötelezően előírt logelemzés képezi a vállalat leginkább hangsúlyos kutatás-fejlesztési területét. A logok - azaz az egyes eszközök biztonsági eseményeit rögzítő információs fájlok - összegyűjtésével több gigabájtnyi adat keletkezik folyamatosan, amelyek elemzéséből következtetni lehet a rendszer biztonsági problémáira, fel lehet ismerni akár az összetett, 1-1 eszközzel önállóan nem detektálható biztonsági eseményeket is. A kereskedelmi forgalomban kapható logelemző szoftverek azonban csak néhány standard eszköz biztonsági eseményeit képesek értelmezni. A kihívást az egyre jellemzőbb heterogén informatikai környezetekben a különböző egyedi fejlesztésű, testre szabott alkalmazások logelemzése jelenti, amely gyakorlatilag a loggyűjtés és az adatbányászat integrációja. A Noreg Kft. az integrált módszereket is kezelni képes, jól működő logelemzési megoldás kialakítását tűzte ki célul az idei évre.


A Noreg Kft.

A Noreg Kft. az információbiztonsági technológiák és szolgáltatások hazai szakértője. Az 1998-ban alakult vállalat száz százalékban a Montana Zrt. tulajdonában van. A Noreg módszertan alapján személyre szabott, költséghatékony védelemi megoldásokkal biztosítja ügyfelei számára a folyamatos, zökkenőmentes üzletmenetet. Ügyfelei között szerepelnek a hazai pénzügyi, távközlési, államigazgatási valamint ipari és kereskedelmi szektor vezető vállalatai is.

 

Sajtókapcsolat:

Morpho Communications
Pósa Gabriella
tel.: 488 0255
mobil: 30 200 9033
e-mail: posa [dot] gabriellaatmorpho [dot] hu